Oprava výměnným způsobem

Oprava výměnou pro Secoh EL–S–60 a EL–S–80/15

Zákazník zaplatí opravu výměnným způsobem (3600 Kč u EL–60 a 4200 Kč u EL–80/15 vč. DPH) a získá repasované dmychadlo. Po jeho obdržení zašle dodavateli své původní nefunkční nebo špatně fungující dmychadlo.

Pokud původní dmychadlo splňuje podmínky pro repasi, získá zákazník zpět 1000 Kč.

Služba vychází vstříc zákazníkům preferujícím nekomplikované zajištění provozu svých zařízení. Zákazník získá plně funkční dmychadlo rychleji než při zasílání dmychadla do opravy, navíc se záruční lhůtou prodlouženou na dvojnásobek záruky při opravě. Záruční lhůta se přitom týká celého dmychadla, zatímco při běžné opravě se vztahuje jen na vyměněné díly a provedené práce.

Zásady výměnné opravy Secoh EL–S–60 a EL–S–80/15:

 • Zákazník objedná opravu výměnným způsobem a v běžné dodací lhůtě obdrží repasované dmychadlo.
 • Zákazník do 10 dnů od přijetí repasovaného dmychadla zašle své původní dmychadlo dodavateli.
 • Původní dmychadlo splňuje následující podmínky:
  • je kompletní a nerozebrané,
  • není elektricky zkratované - nespouští jistič v domovním rozvodu,
  • není zatopené vodou nebo jinou kapalinou,
  • není na povrchu ani uvnitř znečištěné tak, že ho nelze vyčistit běžnými čisticími prostředky (tedy např. nesmí být potřísněné barvou a pod.).
 • Dodatavel akceptuje i dmychadla s odborně odstraněnou přívodní zástrčkou (například při umístění dmychadla v domovní čistírně odpadních vod bývá zástrčka odstraněna a přívod je připojen do svorkovnice).
 • Při splnění podmínek dodavatel do 10 dnů po přijetí původního dmychadla zasílá zákazníkovi na jeho bankovní účet 1000 Kč.
 • Protože se jedná o opravu a nikoli prodej zboží, nevztahuje se na opravu výměnným způsobem možnost vrácení zboží do 14 dnů od jeho přijetí.
 • Záruční lhůta je dvojnásobkem zákonné záruční lhůty pro opravy a činí 6 měsíců.
 • Služba je určena pouze pro stávající majitele dmychadel Secoh EL–S–60 a EL–S–80/15. Zákazník objednávkou opravy potvrzuje, že je majitelem dmychadla a že je zašle dodavateli. Jestliže tak neučiní, nemění to ostatní zde uvedené podmínky. Nejde o prodej použitého zboží a nelze uplatňovat nároky, které se k prodeji použitého zboží vztahují.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky opravy výměnným způsobem i bez uvedení důvodu.