Fat buster 0,5 kg

Fat buster 0,5 kg


Fat buster slouží k rozkládání tuků v lapolu Více

Výrobce: SanbienKód produktu: FB05 Doprava a platba

363 Kč s DPH
Skladem
ks

Fat buster slouží k rozkládání tuků v lapolu Více

Výrobce: SanbienKód produktu: FB05 Doprava a platba

Fat buster:

  • Pro optimální činnost tukového lapolu
  • K rozkladu tuků a snížení zápachu. 
  • Odstraňuje nutnost čištění tukových lapolů snižuje četnost jejich vývážení. 
  • Zabraňuje růstu patogenních bakterií.
  • Likviduje tuk v kanalizačních potrubích
  • Vhodný k použití v restauracích, hotelech, kuchyňských provozech apod.

Dávkování:

  • 50 g přípravku na 1 m3 lapolu.
  • Za neustálého míchání rozpustíme v 3 l teplé vody a aplikujeme přímo do lapače tuku nebo odpadového potrubí vedoucího do lapolu (např. kuchyňský dřez).
  • Četnost aplikace závisí na látkovém zatížení lapolu cca 2 – 4 x týdně.

Složení:

Směs přírodních enzymů - lipáz, neobsahuje žádné fenoly, chloridy, či jiné chemikálie, je proto naprosto ekologický a šetrný jak k člověku, tak k životnímu prostředí.

Skladování:

Skladujte v suchu do 30° C A MIMO DOSAH DĚTÍ.  Bezpečná práce s přípravkem: Při práci s přípravkem používejte ochranné pracovní pomůcky – zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Během aplikace nejezte, nepijte, ani nekuřte. Zabraňte vdechování přípravku, např. použitím respirátoru pro ochranu dýchacích cest. Při styku s kůží: Omyjte teplou vodou a mýdlem a opláchněte. Při zasažení očí: Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut s rozevřenými očními víčky. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Při přetrvání obtíží vyhledejte lékaře.

Obsah balení:

500g

Parametry
Hmotnost 0,5 kg